Thông tin tốt nghiệp

Thông tin tốt nghiệp năm 2020

Thông tin tốt nghiệp năm 2020 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2019

Thông tin tốt nghiệp năm 2019 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2018

Thông tin tốt nghiệp năm 2018 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2017

Thông tin tốt nghiệp năm 2017 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2016

Thông tin tốt nghiệp năm 2016 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2015

Thông tin tốt nghiệp năm 2015 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2014

Thông tin tốt nghiệp năm 2014 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2013

Thông tin tốt nghiệp năm 2013(04/12/2020)

Tin từ Bộ giáo dục

Giao lưu Olympic tiếng Anh tài năng dành cho HS trung học Tuyên Quang

Giao lưu Olympic tiếng Anh tài năng dành cho HS trung học Tuyên Quang
Giao lưu Olympic tiếng Anh tài năng dành cho HS trung học Tuyên Quang (Tue, 20 Apr 2021 14:57:00 GMT)

Bản tin giáo dục - Số 45

Bản tin giáo dục - Số 45
Bản tin giáo dục - Số 45 (Tue, 20 Apr 2021 14:51:00 GMT)

Muốn phát triển, phải tăng tổng đầu tư cho giáo dục

Muốn phát triển, phải tăng tổng đầu tư cho giáo dục
Muốn phát triển, phải tăng tổng đầu tư cho giáo dục (Fri, 16 Apr 2021 20:47:00 GMT)

Bản tin giáo dục - Số 44

Bản tin giáo dục -  Số 44
Bản tin giáo dục - Số 44 (Thu, 15 Apr 2021 16:35:00 GMT)

Triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
Triển khai nhiệm vụ tích hợp, cung cấp dịch vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (Thu, 15 Apr 2021 14:34:00 GMT)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved