Thông tin tốt nghiệp

Thông tin tốt nghiệp năm 2021

Thông tin tốt nghiệp năm 2021 (15/05/2021)

Thông tin tốt nghiệp năm 2020

Thông tin tốt nghiệp năm 2020 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2019

Thông tin tốt nghiệp năm 2019 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2018

Thông tin tốt nghiệp năm 2018 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2017

Thông tin tốt nghiệp năm 2017 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2016

Thông tin tốt nghiệp năm 2016 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2015

Thông tin tốt nghiệp năm 2015 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2014

Thông tin tốt nghiệp năm 2014 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2013

Thông tin tốt nghiệp năm 2013(04/12/2020)

Tin từ Bộ giáo dục

Bộ GDĐT xin ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng HCLĐ hạng nhì thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ GDĐT xin ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng HCLĐ hạng nhì thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Bộ GDĐT xin ý kiến nhân dân đối với tập thể đề nghị khen thưởng HCLĐ hạng nhì thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Fri, 14 Jan 2022 15:18:00 GMT)

Bộ GDĐT tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Bộ GDĐT tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Bộ GDĐT tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (Fri, 14 Jan 2022 15:00:00 GMT)

Tổng kết hoạt động công đoàn của Cơ quan Bộ GDĐT năm 2021

Tổng kết hoạt động công đoàn của Cơ quan Bộ GDĐT năm 2021
Tổng kết hoạt động công đoàn của Cơ quan Bộ GDĐT năm 2021 (Wed, 12 Jan 2022 17:43:00 GMT)

Chương trình ETEP và những hiệu quả tích cực bước đầu

Chương trình ETEP và những hiệu quả tích cực bước đầu
Chương trình ETEP và những hiệu quả tích cực bước đầu (Mon, 10 Jan 2022 17:10:00 GMT)

Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 31/12/2021)

Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 31/12/2021)
Danh sách các chương trình đào tạo được đánh giá/công nhận (cập nhật đến ngày 31/12/2021) (Mon, 10 Jan 2022 15:55:00 GMT)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved