Trường ĐH Đồng Tháp thăm sinh viên thực tập tốt nghiệp năm học 2020 - 2021(04/03/2021)64


“Thực tập nghề nghiệp là một trong những tiêu chí quan trọng để sinh viên Trường có cơ hội tiếp xúc, thực hành thực tế, rèn luyện cho các em các kỹ năng mềm, học tập kinh nghiệm cần thiết để các em thêm vững tay nghề khi tốt nghiệp. Nhà trường luôn quan tâm, sát sao tình hình các em trong quá trình thực tập nghề nghiệp, kết nối, trao đổi lắng nghe các chia sẻ, kiến nghị từ đơn vị sử dụng lao động để cập nhật thực tiễn, hoàn thiện chương trình đào tạo gắn liền với nhu cầu xã hội.” ThS. Cao Dao Thép, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ về tầm quan trọng về việc thực tập nghề nghiệp của sinh viên và kết nối đơn vị sử dụng lao động đồng hành cùng Trường Đại học Đồng Tháp.

Sinh viên tại các cơ sở thực tập tốt nghiệp

Vừa qua, đoàn công tác Trường Đại học Đồng Tháp và đại diện lãnh đạo các khoa đào tạo, giảng viên phụ trách đoàn đã đến thăm các đoàn sinh viên thực tập tốt nghiệp (TTNT) năm học 2020 - 2021.

Năm học 2020 - 2021, Trường Đại học Đồng Tháp có 634 sinh viên thực tập sư phạm và 372 sinh viên thực tập ngoài sư phạm. Nhà trường đã thành lập 10 đoàn công tác thăm sinh viên thực tập tốt nghiệp và làm việc với lãnh đạo của 26 cơ sở thực tập tốt nghiệp trong tỉnh Đồng Tháp về công tác tổ chức, thực hiện các nội dung về quy định thực tập tốt nghiệp. Trong đó, có 26 cơ quan, doanh nghiệp và 18 cơ sở giáo dục phổ thông các cấp.

Với chương trình thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở, sinh viên đã được tìm hiểu về tình hình hoạt động của cơ sở đang thực tập, tiếp xúc với những chủ trương, biện pháp về đổi mới công tác dạy học của ngành, kinh nghiệm giảng dạy của giáo viên hướng dẫn đối với sinh viên sư phạm. Trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, học tập kinh nghiệm nghề nghiệp,  nâng cao và hoàn thiện kỹ năng mềm, tạo cơ hội việc làm và khả năng phát triển đối với sinh viên ở các ngành đào tạo như Kế toán, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Việt Nam học, Quản lí văn hóa, Nông học, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Trung Quốc...  Đồng thời, sinh viên cập nhật tình hình hoạt động nơi thực tập, hoạt động của các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp … Sau khi kết thúc chương trình, sinh viên thực tập đang trong giai đoạn chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung bài thu hoạch về tìm hiểu thực tế tại cơ sở thực tập.

Đoàn công tác Trường Đại học Đồng Tháp trao đổi cùng các cơ quan, doanh nghiệp

Ông Lê Ngọc Vũ - Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam chia sẻ cùng đoàn công tác: Đoàn sinh viên thực tập làm việc nghiêm túc, chuyên cần, nhiệt tình tham gia hoạt động của đơn vị. Đây là cơ hội mở ra cho đơn vị và Trường Đại học Đồng Tháp kết nối hợp tác lâu dài về nhu cầu nguồn nhân lực có trình độ, chuyên môn giữa đơn vị sử dụng lao động và đơn vị đào tạo nguồn nhân lực của địa phương phù hợp với nhu cầu thực tế của Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam.

Sinh viên Phạm Thị Mỹ Duyên, lớp ĐHVNH17A, nhóm trưởng đoàn sinh viên thực tập tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam chia sẻ: Tại Khu Du lịch Văn hóa Phương Nam, em và các bạn được Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi thực hành thực tế và tận tình hướng dẫn về kỹ năng, tác phong nghề nghiệp để em và các bạn thêm phần tự tin, có thể vận dụng vào nghề nghiệp sau này.  Và đây cũng là cơ hội tiềm năng để em và các bạn có thể ứng tuyển vào các vị trí việc làm phù hợp cho đơn vị sau khi tốt nghiệp.

Trong chương trình, đoàn công tác đã tìm hiểu tình hình thực tế của sinh viên đang thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở. Theo dõi sát sao, cập nhật kịp thời những thuận lợi và khó khăn, từ đó có những định hướng, điều chỉnh hoặc giúp đỡ kịp thời, động viên tinh thần, giúp sinh viên làm quen với môi trường thực tế, hoàn thành tốt chương trình thực tập tốt nghiệp.

Tin, ảnh: Thanh Nguyên

Nguồn: Trường ĐH Đồng Tháp thăm sinh viên thực tập tốt nghiệp năm học 2020 - 2021 (dthu.edu.vn)

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved