Nghiệm thu giáo trình: Điền kinh và phương pháp(27/04/2021)91


Vào hồi 10h, ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại phòng họp Hiệu bộ Trường Đại học Đồng Tháp, Hội đồng đã tổ chức thẩm định giáo trình Điền kinh và phương pháp do TS. Lê Thị Minh Đạo làm chủ biên.

Hội đồng thẩm định gồm 06 thành viên:
1. TS. Phạm Việt Thanh - Chủ tịch Hội đồng, Trưởng Bộ môn Khoa GDTC-QP&AN, Trường Đại học Đồng Tháp;
2. TS. Nguyễn Trí Lục - Phản biện 1, Phó Khoa GDTC, Đại học Vinh;
3. TS. Trần Quang Đại - Phản biện 2, Trưởng phòng Đào tạo SĐH và KHCN, ĐHSP TDTT TpHCM;
4. PGS.TS. Trần Quang Thái - Ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp;
5. ThS. Trần Hữu Điền - Thư ký khoa học, Giảng viên Khoa GDTC-QP&AN, 
Trường Đại học Đồng Tháp;
6. ThS. Phạm Thiết Trường - Thư ký hành chánh, Chuyên viên P
hòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp.

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved