Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học - Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên(05/07/2021)914


Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2021, Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên, tại phòng họp Hiệu bộ  – Trường Đại học Đồng Tháp.

Dự thẩm định và nhận xét có:
1. PGS.TS. Võ Quang Mai – Chủ tịch hội đồng, Trường Đại học Sài Gòn;
2. TS. Đặng Vinh Quang – Phản biện 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TPHCM;
3. TS. Đào Thanh Hoàng – Phản biện 2, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang;
4. ThS. Thành Bạch Hải – Ủy viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp;
5. PGS.TS. Trần Quang Thái – Thư ký hội đồng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp.Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, nhận xét và góp ý xác đáng về các điều kiện mở ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên. Từ đội ngũ giảng viên cơ hữu đến cơ sở vật chất, Chương trình đào tạo, Hội đồng đều thông qua và nhất trí Trường Đại học Đồng Tháp có đủ và đạt điều kiện để mở ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên. Chương trình đào tạo phù hợp với chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng như điều kiện thực tế của Trường Đại học Đồng Tháp. Hội đồng cũng đã góp ý chỉnh sửa kỹ các đề cương chi tiết của các học phần thuộc Chương trình đào tạo Sư phạm Khoa học tự nhiên.Thay mặt Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo, PGS.TS. Trần Quốc Trị – Tổ trưởng Tổ soạn thảo chương trình đào tạo đã phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh sửa Chương trình cũng như đề cương chi tiết.Kết thúc buổi thẩm định, PGS.TS. Trần Quốc Trị đã thay mặt Ban xây dựng Đề án, Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên tại Trường Đại học Đồng Tháp.Sau buổi thẩm định này, Trường Đại học Đồng Tháp sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án và xin phép tuyển sinh ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên vào năm 2021 này.
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved