Nghiệm thu - Thẩm định

Nghiệm thu giáo trình: Điền kinh và phương pháp

Ngày 27/4/2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình Điền kinh và phương pháp do TS. Lê Thị Minh Đạo làm chủ biên. (27/04/2021)

Thẩm định chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch

Vào hồi 9h, ngày 03 tháng 3 năm 2021, tại phòng họp Hiệu bộ Trường Đại học Đồng Tháp, Hội đồng đã tổ chức thẩm định chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh du lịch của khoa Ngoại ngữ. (04/03/2021)

Nghiệm thu giáo trình: Phát triển năng lực dạy học Toán tiểu học

Ngày 13/01/2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình Phát triển năng lực dạy học Toán tiểu học do TS. Nguyễn Thị Kiều làm chủ biên. (13/01/2021)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved