Văn bản hướng dẫn

Cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020

Cơ sở pháp lý xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020 (31/03/2021)

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp

Quy định về tổ chức và hoạt động của bộ môn trong Trường Đại học Đồng Tháp (25/02/2021)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved