Thông tin tốt nghiệp

Thông tin tốt nghiệp năm 2021

Thông tin tốt nghiệp năm 2021 (15/05/2021)

Thông tin tốt nghiệp năm 2020

Thông tin tốt nghiệp năm 2020 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2019

Thông tin tốt nghiệp năm 2019 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2018

Thông tin tốt nghiệp năm 2018 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2017

Thông tin tốt nghiệp năm 2017 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2016

Thông tin tốt nghiệp năm 2016 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2015

Thông tin tốt nghiệp năm 2015 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2014

Thông tin tốt nghiệp năm 2014 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2013

Thông tin tốt nghiệp năm 2013(04/12/2020)

Tin từ Bộ giáo dục

Tập huấn công tác Quản trị chất lượng giáo dục

Tập huấn công tác Quản trị chất lượng giáo dục
Tập huấn công tác Quản trị chất lượng giáo dục (Wed, 20 Oct 2021 16:21:00 GMT)

Thúc đẩy mô hình khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học

Thúc đẩy mô hình khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học
Thúc đẩy mô hình khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học (Tue, 19 Oct 2021 14:00:00 GMT)

Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục

Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục
Hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục (Tue, 19 Oct 2021 15:10:00 GMT)

Bộ GDĐT làm việc với các cơ sở đào tạo giáo viên

Bộ GDĐT làm việc với các cơ sở đào tạo giáo viên
Bộ GDĐT làm việc với các cơ sở đào tạo giáo viên (Fri, 15 Oct 2021 20:18:00 GMT)

Tiếp nhận tài trợ chương trình “Máy tính cho em”

Tiếp nhận tài trợ chương trình “Máy tính cho em”
Tiếp nhận tài trợ chương trình “Máy tính cho em” (Fri, 15 Oct 2021 15:58:00 GMT)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved