Thông tin tốt nghiệp

Thông tin tốt nghiệp năm 2020

Thông tin tốt nghiệp năm 2020 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2019

Thông tin tốt nghiệp năm 2019 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2018

Thông tin tốt nghiệp năm 2018 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2017

Thông tin tốt nghiệp năm 2017 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2016

Thông tin tốt nghiệp năm 2016 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2015

Thông tin tốt nghiệp năm 2015 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2014

Thông tin tốt nghiệp năm 2014 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2013

Thông tin tốt nghiệp năm 2013(04/12/2020)

Tin từ Bộ giáo dục

Đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh thiếu niên và nhi đồng

Đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh thiếu niên và nhi đồng
Đổi mới giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống thanh thiếu niên và nhi đồng (Tue, 11 May 2021 22:35:00 GMT)

Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà

Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà
Cẩm nang hướng dẫn phụ huynh về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non khi trẻ ở nhà (Wed, 05 May 2021 10:05:00 GMT)

Chỉ đạo khẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ GDĐT

Chỉ đạo khẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ GDĐT
Chỉ đạo khẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ GDĐT (Sun, 09 May 2021 16:26:00 GMT)

Lấy ý kiến góp ý về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Lấy ý kiến góp ý về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030
Lấy ý kiến góp ý về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 (Fri, 07 May 2021 15:52:00 GMT)

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thu, 06 May 2021 22:36:00 GMT)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved