Thông báo

Quyết định ban hành chương trình đào tạo song ngành trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy

Quyết định ban hành chương trình đào tạo song ngành trình độ đại học, hình thức đào tạo chính quy(06/09/2023)

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học

Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học(24/07/2023)

Quyết định về việc mở ngành đào tạo ngành Sư phạm Toán học (Chuyên ngành Toán Tiếng Anh)

Quyết định về việc mở ngành đào tạo ngành Sư phạm Toán học (Chuyên ngành Toán Tiếng Anh)(14/06/2023)

Quyết định về việc mở ngành đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế

Quyết định về việc mở ngành đào tạo ngành Kinh doanh quốc tế(14/06/2023)

Quyết định về việc mở ngành đào tạo ngành Quản lý công

Quyết định về việc mở ngành đào tạo ngành Quản lý công(14/06/2023)

Thông tin tốt nghiệp

Thông tin tốt nghiệp năm 2022

Thông tin tốt nghiệp năm 2022 (19/07/2022)

Thông tin tốt nghiệp năm 2021

Thông tin tốt nghiệp năm 2021 (15/05/2021)

Thông tin tốt nghiệp năm 2020

Thông tin tốt nghiệp năm 2020 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2019

Thông tin tốt nghiệp năm 2019 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2018

Thông tin tốt nghiệp năm 2018 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2017

Thông tin tốt nghiệp năm 2017 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2016

Thông tin tốt nghiệp năm 2016 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2015

Thông tin tốt nghiệp năm 2015 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2014

Thông tin tốt nghiệp năm 2014 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2013

Thông tin tốt nghiệp năm 2013 (04/12/2020)

Tin từ Bộ giáo dục


  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved