Thông tin liên hệ(08/12/2020)3178


Phòng Đào tạo trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Văn phòngNội dung liên hệSố điện thoại
201B1

- Văn bằng, chứng chỉ
- Xác minh văn bằng

02773 881 619
203B1- Thời khóa biểu, đăng ký học phần
- Xét tốt nghiệp các hệ đào tạo
02773 882 155

Tin tức liên quan

    • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved