Quy trình đào tạo đối với sinh viên(08/12/2020)341


Mã sốTên quy trình
QT.ĐT.01Xây dựng kế hoạch học tập và đăng ký học phần
QT.ĐT.02Xin nghỉ học tạm thời
QT.ĐT.03Xin học lại
QT.ĐT.04Xin chuyển trường
QT.ĐT.05Xin học ngành hai
QT.ĐT.06Xin nhận điểm I
QT.ĐT.07Xin bảo lưu kết quả học tập
QT.ĐT.08Xét và công nhận tốt nghiệp

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved