Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng FPT Telecom - Chi nhánh Đồng Tháp

Thông báo tuyển dụng FPT Telecom - Chi nhánh Đồng Tháp (23/11/2021)

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH MTV CBTS Hoàng Long

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH MTV CBTS Hoàng Long (18/11/2021)

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 (UBND huyện Tam Nông)

Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 (UBND huyện Tam Nông) (18/11/2021)

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh Bến Tre năm 2021 (18/11/2021)

Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự của văn phòng đăng ký đất đai (Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh)

Thông báo v/v tuyển dụng nhân sự của văn phòng đăng ký đất đai (Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Trà Vinh) (17/11/2021)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved