Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH TMDV Vincors

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH TMDV Vincors (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Việt Hồng

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Việt Hồng (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Rynan smart fertilizers

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Rynan smart fertilizers (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH giải pháp công nghệ dữ liệu mặt đất

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH giải pháp công nghệ dữ liệu mặt đất (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của UBND huyện Thanh Bình

Thông báo tuyển dụng của UBND huyện Thanh Bình (07/04/2022)

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần thủy sản Lộc Kim Chi

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần thủy sản Lộc Kim Chi (31/03/2022)

Thông báo tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Hậu Giang năm 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở giáo dục và Đào tạo Hậu Giang năm 2022 (08/02/2022)

Thông tin tuyển dụng của WOODY GOODY

Thông tin tuyển dụng của WOODY GOODY (21/01/2022)

Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần BMC Việt Nam

Thông báo tuyển dụng Công ty cổ phần BMC Việt Nam (07/01/2022)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved