Thông báo

Thông báo về việc lịch nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên chưa nhận bằng tại lễ trao bằng của Trường

Thông báo về việc lịch nhận bằng tốt nghiệp đối với sinh viên chưa nhận bằng tại lễ trao bằng của Trường(23/08/2022)

Quy định về thực tập nghề nghiệp đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non

Quy định về thực tập nghề nghiệp đối với các ngành đào tạo trình độ đại học và trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non(10/04/2022)

Nội dung kiến tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2021-2022

Nội dung kiến tập sư phạm và thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2021-2022(08/02/2022)

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm, năm học 2020-2021

Mẫu hồ sơ Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm, năm học 2020-2021(08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp

Thông tin tốt nghiệp năm 2022

Thông tin tốt nghiệp năm 2022 (19/07/2022)

Thông tin tốt nghiệp năm 2021

Thông tin tốt nghiệp năm 2021 (15/05/2021)

Thông tin tốt nghiệp năm 2020

Thông tin tốt nghiệp năm 2020 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2019

Thông tin tốt nghiệp năm 2019 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2018

Thông tin tốt nghiệp năm 2018 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2017

Thông tin tốt nghiệp năm 2017 (08/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2016

Thông tin tốt nghiệp năm 2016 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2015

Thông tin tốt nghiệp năm 2015 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2014

Thông tin tốt nghiệp năm 2014 (05/12/2020)

Thông tin tốt nghiệp năm 2013

Thông tin tốt nghiệp năm 2013 (04/12/2020)

Tin từ Bộ giáo dục


  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved