Thông tin liên hệ (08/12/2020)6295


Phòng Đào tạo trường Đại học Đồng Tháp

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
 

Văn phòng Nội dung liên hệ Số điện thoại
201B1

- Văn bằng, chứng chỉ
- Xác minh văn bằng

02773 881 619
203B1 - Thời khóa biểu, đăng ký học phần
- Xét tốt nghiệp các hệ đào tạo
02773 882 155

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved