Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 (08/12/2020)863


Hình ảnh trao bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2020


Đợt trao bằng ngày 19 tháng 9 năm 2020

 Khoa Giáo dục

 Khoa Kinh tế và QTKD

 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Đợt trao bằng ngày 20 tháng 9 năm 2020

 Khoa SP Sử - Địa - GDCT

 Khoa SP Nghệ Thuật - SP Ngữ văn

 Khoa Văn hóa - Du lịch

Khoa SP Lý - Hóa - Sinh

Đợt trao bằng ngày 26 tháng 9 năm 2020

 Khoa SP Toán học

 Khoa Giáo dục thể chất - QPAN

Đợt trao bằng ngày 27 tháng 9 năm 2020

 Khoa SP Ngoại ngữ

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved