Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (21/07/2021)1065


Sáng ngày 20 tháng 7 năm 2021, Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý, tại phòng họp Hiệu bộ  – Trường Đại học Đồng Tháp.

Dự thẩm định và nhận xét có:
1. PGS.TS. Đào Tuấn Thành - Chủ tịch hội đồng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;
2. TS. Nguyễn Thị Bình - Phản biện 1, Trường Đại học Khoa Sư phạm TPHCM;
3. TS. Đặng Như Thường - Phản biện 2, Trường Đại học Vinh;
4. ThS. Lý Thị Xuân Hồng - Ủy viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp;
5. PGS.TS. Trần Quang Thái - Thư ký hội đồng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp.Hội đồng đã làm việc nghiêm túc, nhận xét và góp ý xác đáng về các điều kiện mở ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý. Cơ sở vật chất, thư viện và đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý, trình độ đại học của Trường Đại học Đồng Tháp. Chương trình đào tạo đáp ứng cho trình độ Cử nhân sư phạm, chuẩn đầu ra phù hợp với điều kiện việc làm của sinh viên của ngành Sư phạm Lịch sử và Địa lý sau khi tốt nghiệp và có khả năng đáp ứng nhu cầu của ngành sư phạm hiện hành. Hội đồng cũng đã góp ý chỉnh sửa kỹ các đề cương chi tiết của các học phần thuộc Chương trình đào tạo Sư phạm Lịch sử và Địa lý.Thay mặt Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo, TS. Lê Văn Tùng – Tổ trưởng Tổ soạn thảo chương trình đào tạo đã phát biểu giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý và chỉnh sửa Chương trình cũng như đề cương chi tiết.Kết thúc buổi thẩm định, TS. Lê Văn Tùng đã thay mặt Ban xây dựng Đề án, Tổ soạn thảo Chương trình đào tạo cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe đến Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định Chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế mở ngành đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý tại Trường Đại học Đồng Tháp.

Sau buổi thẩm định này, Trường Đại học Đồng Tháp sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án và xin phép tuyển sinh ngành Sư phạm Lich sử - Địa lý trong thời gian tới.

Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved