Nghiệm thu giáo trình: Xử lý số liệu thực nghiệm (27/07/2021)1204


Vào hồi 9h30, ngày 27 tháng 7 năm 2021, Hội đồng đã tổ chức thẩm định giáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm do TS. Đặng Kim Tại làm chủ biên, theo hình thức trực tuyến.

Hội đồng thẩm định gồm 06 thành viên:
1. PGS.TS. Trần Văn Tân - Chủ tịch Hội đồng, Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp;
2. PGS.TS. Đinh Thị Trường Giang - Phản biện 1, Phó Trưởng BM Vô cơ - Phân tích, Trường Đại học Vinh;
3. TS. Trương Minh Trí - Phản biện 2, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hóa và Môi trường miền Trung;
4. PGS.TS. Trần Quang Thái - Ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp;
5. ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thư ký Hội đồng,Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, 
Trường Đại học Đồng Tháp;
6. ThS. Phạm Thiết Trường - Thư ký hành chánh, Chuyên viên P
hòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp.Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved