Nghiệm thu giáo trình: Quang hợp (10/09/2021)529


Vào hồi 9h00, ngày 10 tháng 9 năm 2021, Hội đồng đã tổ chức thẩm định giáo trình Quang hợp do TS. Nguyễn Kim Búp làm chủ biên, theo hình thức trực tuyến.

Hội đồng thẩm định gồm 06 thành viên:
1. TS. Hoàng Thị Nghiệp - Chủ tịch Hội đồng, Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Đồng Tháp;
2. TS. Trần Thị Thanh Hiền - Phản biện 1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh;
3. TS. Nguyễn Thị Ngọc Hương - Phản biện 2, Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
4. PGS.TS. Trần Quang Thái - Ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp;
5. ThS. Phạm Thị Thanh Mai - Thư ký Hội đồng, Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên, 
Trường Đại học Đồng Tháp;
6. ThS. Phạm Thiết Trường - Thư ký hành chánh, Chuyên viên P
hòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp.Video cuộc họp
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved