Thẩm định bản mô tả chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học chính quy, chu kì 2021 - 2025 (14/09/2021)467


Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đã tiến hành thẩm định 04 bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học, gồm ngành Giáo dục Chính trị, Quản trị kinh doanh, Sư phạm Hóa học và Nuôi trồng thủy sản, theo hình thức kết hợp với điểm cầu chính tại phòng họp Hiệu bộ – Trường Đại học Đồng Tháp.

Các hội đồng làm việc với các thành viên:
1. TS. Lương Thanh Tân – Chủ tịch hội đồng, Trường Đại học Đồng Tháp;
2. TS. Nguyễn Quốc Vũ – Ủy viên, Trường Đại học Đồng Tháp;
3. PGS.TS. Trần Quang Thái – Thư ký hội đồng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp;
4. ThS. Phạm Thiết Trường - Thư ký hành chánh, chuyên viên phòng Đào tại, Trường Đại học Đồng Tháp;
Cùng với các Thầy/Cô phản biện đến từ các Trường Đại học, các đơn vị tuyển dụng lao động.Các hội đồng đã làm việc nghiêm túc, nhận xét và góp ý xác đáng về nội dung bản mô tả chương trình đào tạo của các ngành đào tạo trình độ đại học. Từ mục tiêu đào tạo đến các chuẩn năng lực cần đạt ở người học, các Hội đồng đều nhất trí thông qua các bản mô tả chương trình đào tạo (một số chương trình cần điều chỉnh lại theo đúng mẫu quy định).

Kết thúc buổi thẩm định, Chủ tịch hội đồng TS. Lương Thanh Tân đã thống nhất yêu cầu các nhóm biên soạn cần bổ sung, điều chỉnh bản mô tả theo đóng góp của các phản biện và ủy viên trong hội đồng và gửi bản mô tả hoàn chỉnh về phòng Đào tạo theo đúng kế hoạch.
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved