Nghiệm thu giáo trình: Địa lí tự nhiên các lục địa (tập 2) (27/12/2021)450


Hội đồng thẩm định gồm 06 thành viên:
1. TS. Phan Văn Phú - Chủ tịch Hội đồng, Trường Đại học Sư phạm TPHCM;
2. TS. Hoàng Thị Kiều Oanh - Phản biện 1, Trường Đại học Sài Gòn;
3. TS. Trần Thế Định - Phản biện 2, Trường Đại học An Giang;
4. PGS.TS. Trần Quang Thái - Ủy viên, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp;
5. TS. Tôn Sơn - Thư ký Hội đồng, Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, 
Trường Đại học Đồng Tháp;
6. ThS. Phạm Thiết Trường - Thư ký hành chánh, Chuyên viên P
hòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp.
Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved