Thẩm định tài liệu: Bài tập thực hành giáo dục học theo định hướng tiếp cận năng lực (11/08/2022)276


Chiều ngày 09 tháng 8 năm 2022, Hội đồng tổ chức thẩm định tài liệu "Bài tập thực hành giáo dục học theo định hướng tiếp cận năng lực" phục vụ đào tạo, tại phòng họp 203H2 – Trường Đại học Đồng Tháp.


Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved