Quyết định ban hành quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đào tạo, trình độ đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại Trường Đại học Đồng Tháp (11/01/2023)224


Tin tức liên quan

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved