Nghiệm thu - Thẩm định

Thẩm định tài liệu phục vụ đào tạo

Ngày 11/8/2022, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng thẩm định tài liệu phục vụ đào tạo (13/08/2022)

Thẩm định tài liệu: Bài tập thực hành giáo dục học theo định hướng tiếp cận năng lực

Ngày 09/8/2022, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng thẩm định tài liệu phục vụ đào tạo (11/08/2022)

Nghiệm thu giáo trình phục vụ đào tạo

Ngày 09/8/2022, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình phục vụ đào tạo. (11/08/2022)

Nghiệm thu giáo trình phục vụ đào tạo (cấp bộ môn)

Ngày 18/7/2022, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình phục vụ đào tạo (cấp bộ môn) (19/07/2022)

Nghiệm thu giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo

Ngày 30/3/2022, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình phục vụ đào tạo (30/03/2022)

Nghiệm thu giáo trình: Địa lí tự nhiên các lục địa (tập 2)

Vào hồi 8h0, ngày 27 tháng 12 năm 2021, Hội đồng đã tổ chức thẩm định giáo trình Địa lí tự nhiên các lục địa (tập 2) do TS. Phùng Thái Dương làm chủ biên, theo hình thức kết hợp. (27/12/2021)

Thẩm định bản mô tả chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học chính quy, chu kì 2021 - 2025

Ngày 14 tháng 9 năm 2021, Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đã tiến hành thẩm định 04 bản mô tả chương trình đào tạo trình độ đại học, gồm ngành Giáo dục Chính trị, Quản trị kinh doanh, Sư phạm Hóa học và Nuôi trồng thủy sản, theo hình thức kết hợp với điểm cầu chính tại phòng họp Hiệu bộ – Trường Đại học Đồng Tháp. (14/09/2021)

Nghiệm thu giáo trình: Quang hợp

Ngày 10/09/2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình Quang hợp do TS. Nguyễn Kim Búp làm chủ biên. (10/09/2021)

Nghiệm thu giáo trình: Xử lý số liệu thực nghiệm

Ngày 27/07/2021, Trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức hội đồng nghiệm thu giáo trình Xử lý số liệu thực nghiệm do TS. Đặng Kim Tại làm chủ biên. (27/07/2021)

Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý

Thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lý (21/07/2021)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved