Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần thực phẩm Hikari

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần thực phẩm Hikari (05/09/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật cơ điện lạnh số 7

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH TM DV Kỹ thuật cơ điện lạnh số 7 (13/08/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty THACO AUTO MIỀN NAM

Thông báo tuyển dụng của Công ty THACO AUTO MIỀN NAM (01/06/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH TMDV Vincors

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH TMDV Vincors (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Việt Hồng

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Việt Hồng (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Rynan smart fertilizers

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần Rynan smart fertilizers (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH giải pháp công nghệ dữ liệu mặt đất

Thông báo tuyển dụng của Công ty TNHH giải pháp công nghệ dữ liệu mặt đất (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

Thông báo tuyển dụng của Công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm (23/05/2022)

Thông báo tuyển dụng của UBND huyện Thanh Bình

Thông báo tuyển dụng của UBND huyện Thanh Bình (07/04/2022)

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần thủy sản Lộc Kim Chi

Thông báo tuyển dụng của công ty cổ phần thủy sản Lộc Kim Chi (31/03/2022)

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved