Lê Thị Ngọc Mai

Lê Thị Ngọc Mai

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 881 619

Email: ltnmai@dthu.edu.vn

1. Công tác văn thư; Thư ký hành chính đơn vị.
2. Quản lý tài sản của đơn vị.
3. Hỗ trợ công tác văn bằng, chứng chỉ.
4. Hỗ trợ công tác xét và công nhận tốt nghiệp.
5. Thực hiện công tác, nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved