Trần Tuấn Anh

Trần Tuấn Anh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 882 155

Email: ttanh@dthu.edu.vn

1. Điều hành hoạt động dạy học của các Khoa: Khoa Sư phạm Toán-Tin, Khoa Sư phạm KHTN, Khoa Văn hóa - Du lịch và Công tác xã hội, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường.
2. Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các Khoa phụ trách.
3. Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thời khóa biểu giảng dạy của giảng viên.
4. Tiếp nhận sinh viên đăng ký môn học, khối lượng học tập, điều chỉnh môn học.
5. Quản lý, điều tiết phòng học.
6. Tham gia xét tốt nghiệp.
7. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved