Lê Anh Tuấn

Lê Anh Tuấn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 882 155

Email: letuan@dthu.edu.vn

1. Quản lý, vận hành, phát triển hệ thống phần mềm quản lý đào tạo.
2. Lập kế hoạch tổ chức giảng dạy theo từng học kỳ.
3. Tổ chức phân công giảng dạy trên hệ thống phần mềm QLĐT.
4. Xếp thời khoá biểu.
5. Cập nhật điều kiện xét tốt nghiệp, xuất dữ liệu xét tốt nghiệp theo từng đợt xét.
6. Cập nhật dữ liệu và xuất dữ liệu sinh viên đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDQP-AN.
7.  Báo cáo thống kê dữ liệu quản lý đào tạo định kỳ hàng năm.
8. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved