Võ Duy Thanh

Võ Duy Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: ThS.

Điện thoại: 02773 882 155

Email: vdthanh@dthu.edu.vn

1. Điều hành hoạt động dạy học của các Khoa: Khoa Giáo dục TH-MN, Khoa Sư phạm Ngữ văn, Khoa Sư phạm Nghệ thuật, Khoa GDTC-GDQP&AN.
2. Cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo, hỗ trợ công tác xây dựng, phát triển chương trình đào tạo các Khoa phụ trách.
3. Cập nhật, điều chỉnh, bổ sung thời khoá biểu giảng dạy của giảng viên.
4. Tiếp nhận sinh viên đăng ký môn học, khối lượng học tập, điều chỉnh môn học.
5. Tham gia xét tốt nghiệp.
6. Bảo lưu kết quả học tập của sinh viên.
7. Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Lãnh đạo phòng về lĩnh vực công tác được phân công.
Nhân sự Phòng Đào tạo

  • Copyright 2019 - Phòng Đào tạo, All Rights Reserved